Declaració d’accessibilitat

SOLDARIS SL. s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://soldaris.com

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

La detecció automàtica d’errades no funciona en determinats casos [requisit número 9.3.3.1 Identificació d’errades, d’UNE-EN 301 549:2022].

El suggeriment davant d’errors no funciona en determinats casos [requisit número 9.3.3.3 Suggeriment davant d’errors, d’UNE-EN 301 549:2022].

Manca de conformitat amb el criteri 12.2.3 Comunicació efectiva.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 29 de novembre de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 7 de desembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
A través de les vies següents:

Correu electrònic: soldaris@soldaris.com
Telèfon: +34 971 50 00 50
Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades per SOLDARIS SL.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

La reclamació es pot presentar a través del formulari disponible a la pàgina de contacte del mateix lloc web.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per SOLDARIS SL.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301-549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La darrera revisió de l’accessibilitat s’ha fet el desembre del 2023.

El lloc web està optimitzat per a les darreres versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.